Lovisa tar emot fler flyktingar

Lovisa fullmäktige beslöt på onsdagskvällen att staden tar emot totalt 36 flyktingar detta år. Sannfinländarnas motförslag föll med rösterna 45-13.

KANSKE. Enligt grundtrygghetschef Carola Klawér är det inte omöjligt att bygga om Talludden till bostäder för nya invånare men endast om det visar sig att behovet av att ta emot ännu fler asylsökande uppstår.
Lovisa fullmäktige har redan tidigare fattat ett beslut om att ta emot 25 kvotflyktingar. Efter det har stadsstyrelsen föreslagit att Lovisa ska ta emot elva flyktingar till. Frågan blev åter aktuell då Närings-, trafik- och miljöcentralen tog kontakt med kommunerna och bad dem utreda om möjlighet finns att ta emot ytterligare sådana flyktingar som beviljats asyl.
På fullmäktigemötet bad Svenska folkpartiet om preciseringar om vad begreppen kvotflyktingar och asylsökande betyder och vilka av dem Lovisa tänker ta emot.
Grundtrygghetschefen Carola Klawér och flyktingkoordinator Ulla Taipale kunde berätta att åtta kvotflyktingar från Sudan redan anlänt till staden. Några kommer om två veckor och resten i maj.
De elva extra som Lovisa beslöt ta emot är personer som beviljats asyl, men vilka de är och exakt när de anländer är ännu öppet.
Sannfinländarnas Saara Lång föreslog att Lovisa ska hålla fast vid det beslut som fattades redan tidigare, det vill säga att staden tar emot 25 kvotflyktingar i år men inga 2017. Från och med 2018 skulle Lovisa åter ta emot tio flyktingar per år.
När fullmäktige röstade ansåg 45 ledamöter att staden kan ta emot elva flyktingar till. Tretton röstade emot och en person var borta från mötet.
Tom Liljestrand (SFP) hade tidigare under dagen tagit del av Bostads Ab Talluddens bolagsstämma. Han undrade om det är möjligt att låta flyktingar flytta in där då utrymmena blir lediga på vintern. Fastigheten finns i Kuggom och ligger sex kilometer från Lovisa centrum.
Enligt Carola Klawér är det inte omöjligt att bygga om Talludden till bostäder för nya invånare men endast om det visar sig att behovet av att ta emot ännu fler asylsökande uppstår.
– Men sådant som läget är nu försöker vi erbjuda bostäder i Lovisa centrum åt de nya invånarna så att de inte måste ha bil eller cyklar för att nå servicen.