Alla elever ska få en lika stor dos kultur

Staden har byggt upp en plan för hur varje elev inom den grundläggande utbildningen ska få åtminstone två timmar kulturfostran årligen.

KULTIS. Irina Sorsa visar upp webbplatsen som hon har varit med om att bygga upp.
10.10.2016 12:52 UPPDATERAD 11.10.2016 10:29
Ett nästan två år långt arbete för att ge Borgå stad en plan för kulturfostran har nått en milstolpe i och med att webbplatsen Kultis har öppnats.
– Planen ska ses som ett stöd och komplement till den kommunala läroplanen, säger kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen.
Tiina Välikangas, specialplanerare inom bildningssektorn, säger att i och för sig handlar planen om kulturfostran inte om något nytt.
– Det vi har gjort är att genom att systematiskt föra samman det utbud på tjänster som redan finns. Den bärande tanken är tillgången till tjänster ska vara jämlik. Alla ska kunna få ta del av den, oberoende av i vilken skola man går. Målet är att berika inlärningsmiljön.

Transportstöd

Startskottet för arbetet gick för två år sedan när den kommunala läroplanen byggdes upp. Den plan som tagits fram ska också stödja lärarens arbete.
Irina Sorsa, lärare på konstskolan, säger att intresset för att till exempel bli en så kallad kulturskola hittills har byggt på lärarens intresse för saken. Så ska det inte vara i fortsättningen utan de olika aktörerna inom stadens kultur- och fritidstjänster, tredje sektorn och professionella tar sig årligen an en hel årskurs (se faktaruta).
– För första gången ska det i kultur- och fritidstjänsternas budget ingå ett anslag för transporter. Skolor på landsbygden ska kunna delta i kulturverksamheten utan att det belastar skolans ekonomi. Vårt förslag är anslaget ska vara 23 000 euro 2017, säger Merja Kukkonen.
På webbplatsen Kultis hittas all information om vilka tjänster som ingår i planen för kulturfostran. Skolorna kan gå in på sidan och boka en tid, till exempel för en verkstad som hålls på konstskolan.
– Där finns gott om tider. Det finns plats för alla, säger Irina Sorsa.

Finland 100 år

Det genomgående temat för de olika tjänsterna är för tillfället Finland 100 år.
– I naturskolan tar jag upp temat genom att fokusera på träd, säger Pia Lindström, lärare i Borgå naturskola.
Borgånejdens musikinstitut tar upp temat genom att låta tvåorna lära känna en symfoniorkester. Musikmagister Tiina Konttinen har hittills besökt tre finskspråkiga skolor. Hon tycker att det har varit speciellt roligt att få besöka vanliga klasser, alltså inte musikklasser, och öppna orkestervärlden för eleverna.
– Vill det sig väl sår hon ett frö till ett livslångt intresse för musik, säger Felix von Willebrand, rektor för musikinstitutet.
Den 26 oktober får eleverna lyssna till det Tiina Konttinen har berättat. De får gå på konsert och lyssna till genrepet när Lojo stadsorkester uppför Sibelius tredje symfoni. Genrepet hålls på finska gymnasiet.
Dramaintroduktionen på finska sköts av medborgarinstitutet och den har redan kommit i gång.
– Borgåbygdens ungdomsförbund tar hand om den svenska delen som börjar efter årsskiftet, säger Merja Kukkonen.
Annan redan etablerad verksamhet som ingår i planen är till exempel Flyktingens väg som för tillfället är aktuell på ungdomslokalen Zentra och som riktar sig till alla åttondeklassare.
Förskoleundervisningen finns ännu inte med i Kultis, men ska tas med senare.

Plan för kulturfostran

Är en plan för hur en kommun eller ett område ska ge barn och unga fostran i kultur och i kulturarv i samband med undervisningen.
Bygger på kommunens eget kulturutbud och kulturarv samt på verksamhet som utgår från barnen och ungdomarna
Ungefär en femtedel av Finlands kommuner har en egen plan för kulturfostran.
Kommunernas planer kallas också bland annat kulturläroplan, kulturstig och kulturkalender.
I Borgå heter planen Kultis.
Ska ge åk 1 en inblick i konst, åk 2 musik, åk 3 drama, åk 4 natur, åk 5 kulturarv, åk 6 bibliotek, åk 7–9 större helheter, till exempel filmveckor.

ANDRA LÄSER