Fredrikas park är full av detaljer

Parken har inte existerat så länge och är lite i skymundan. Maria Kovanen anser ändå att den är värd ett besök. En del förslag till förbättring har Kovanen också.

Maria Kovanen tycker det är bra att parken har detaljer som anknyter till Fredrika Runeberg.
Fredrikas park har inte alltid varit en park. Tidigare växte det en stor björk där, som senare fälldes för att göra grönområdet till en riktig park.

ANDRA LÄSER