Lilla Villans Vänner fick största stödpotten

Sparbanksstiftelsen i Sibbo delade i onsdags ut 130 000 euro till 70 föreningar. Största bidragsmottagaren denna gång var Lilla Villans Vänner som fick 10 000 euro för kulturverksamhet.

MÅNGA FICK BIDRAG. Sparbanksstiftelsen gjorde många Sibboföreningar glada.
Tora Mattheiszen
26.05.2016 10:38 UPPDATERAD 26.05.2016 10:39
– Vi är väldigt glada, nu underlättas vårt arbete igen, säger verksamhetsledaren Petri Pöyhönen.
Föreningen har också tidigare fått bidrag av stiftelsen och det uppskattas. Pengarna används till aktivitet av olika slag.
– Exempelvis teater på svenska, ringdansvecka i december, eftis för seniorer med bland annat teaterföreställningar och konserter.
Föreningen verkar på både finska och svenska och man bjuder på kulturupplevelser åt människor i alla åldrar.
Lilla Villan öppnades i Sibbo sommaren 2013 och upprätthålls av en ideell förening. Pöyhönen påpekar att det blir trefaldigt jubileum nästa år.
Finland fyller 100, Lilla Villan fyller 5 och huset 110 år. Det ska vi fira på många sätt.
– Finland fyller 100, Lilla Villan fyller 5 och huset 110 år. Det ska vi fira på många sätt.

Skridskorink får asfalt

Näst största stödpotten gick till Vänner av hembygden i sydöstra Sibbo och summan är 7 000 euro. Pengarna används för att asfaltera skridskorinken i Box.
Uf Fyrbåken är nu 6 000 euro rikare och summan behövs för att slipa och lacka föreningslokalens salsgolv och ytterdörr.
Till Gumbo frivilliga brandkår gick 5 000 euro, Sibbo Skyttegille och servicehusstiftelsen i Sibbo fick också 5 000 euro var.
Dessutom fick alla Sibboskolor stipendium på totalt 5 800 euro.
Listan på bidrag är lång men här ytterligare några plock - Sibbo skolmuseum kan fixa belysning till museets korridor för 1 000 euro, Sibbo naturskyddare fick 2 000 euro till en faktabok om Storskogen, Spjutsunds folkdanslag samlar in gamla folkdanser tack vare ett bidrag på 1 000 euro, säkerheten på Hansas uppdateras för 1 500 euro (Södra Sibbo ungdomsförening) och olika Hem och Skolaföreningar kan tack vare små bidrag göra exempelvis teaterbesök och resor till Stafettkarnevalen.
GLADA MINER. Då 130 000 euro delas ut kan minerna inte vara annat än glada.

Stiftelsens mål

Sparbanksstiftelsens i Sibbo ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner inom sitt verksamhetsområde.
Stiftelsen förverkligar detta genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparande och genom att dela ut understöd för verksamhet som gynnar kultur, barn- och ungdomsarbete, idrott, hembygdsarbete och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet på sitt område.
Bidragen ges i huvudsak för projekt åt organisationer och sammanslutningar. Bidrag beviljas inte för redan genomförda projekt och inte heller för facklig eller partipolitisk verksamhet eller för studier för enskilda studerande.

ANDRA LÄSER