Förenings- och kulturlivet blommar upp efter coronan

På Sibbo Sparbanksstiftelse är ombudsman Ingeborg Österman glad över att många ansökningar om bidrag till projekt och anskaffningar kommit in från de lokala föreningarna och aktörerna. – Det är fint att se att verksamheten börjar komma i gång, vi går mot ljusare tider.

Inom kategorin konst, musik och kultur beviljades Lilla Villan det största bidraget från Sibbo Sparbanksstiftelse. Pengarna används till renoveringsarbeten.
Oskar Skogberg
23.06.2021 06:30
Sibbo Sparbanksstiftelse delar ut bidrag två gånger per år till lokala aktörer, nu i vår uppgick bidragssumman till nästan 124 000 euro.