Varför är det så ont om plastinsamlingskärl?

Ett i Lappträsk, två i Lovisa, tre i Sibbo och tre i Borgå. Använda plastförpackningar borde sorteras, samlas in och återanvändas men transportsträckorna kan bli långa till närmaste ekostation med insamlingskärl också för plast.

Det är många som vill sortera plastförpackningar och föra in dem för återvinning.
Vi är många som vill ta ansvar åtminstone för de många tomma förpackningar som blir ett slags problemavfall när vi packat upp produkter vi köpt i butiken eller när vi tömt flaskor med olja, shampoo och tvättmedel. Vi vill att förpackningarna ska återanvändas och är beredda att sköta om att de samlas ihop och sorteras och inte bara slängs tillsammans med blandavfallet. Ibland är det ändå besvärligt att hitta de rätta insamlingskärlen.