Grå toner bland svartvita åsikter

Arrangörerna hoppas att nya Club Fakta ska erbjuda besökarna nya synpunkter och perspektiv på aktuella frågor som till exempel utvecklingen i Ryssland och Turkiet. Den första klubbkvällen på Borgå Folkakademi ordnas på måndag.

BLIR FLER. Jan-Erik Andelin, Jonas Häggblom och Catharina von Schoultz säger att Club Fakta ska ordnas regelbundet under vintern och våren. Man vill inte spika programmet på förhand men den 23 november får klubben besök av journalisten och Turkietkännaren Tom Kankkonen.
04.11.2016 09:53 UPPDATERAD 04.11.2016 13:38
En motvikt till den alltmer polariserade samhällsdebatten, den medvetna desinformationen och de svartvita åsikterna. Lärarna på Borgå Folkakademi Catharina von Schoultz och Jonas Häggblom samt journalisten Jan-Erik Andelin lägger ribban högt när de berättar om sitt nya koncept. De poängterar ändå att klubbkvällarna inte ska bli några högtravande föreläsningar utan att stämningen ska vara avslappnad och att alla ska få vara delaktiga i diskussionen.
– Vi hoppas att Club Fakta blir en slags afterwork dit folk kan komma direkt efter jobbet. Inträdet är gratis men om man är hungrig så kan man få köpa något att äta. Klubbkvällarna består av en kortare "officiell" del där vi lyssnar på inbjudna experter men efter det kan diskussionen fortsätta under fria former, säger Andelin.

Fokus på Ryssland

(facts index=1]
von Schoultz säger att temat under den första klubbkvällen är Ryssland.
– Yles korrespondent i Ryssland Kerstin Kronvall är vår expertgäst och hon berättar om hur man i Ryssland ser på händelserna ute i världen. I Finland har vi ett västerländskt perspektiv medan man i Ryssland har en annan, men för dem lika självklar tolkning. Det är just det här Club Fakta handlar om: att visa att det finns olika synvinklar och att världen inte är svartvit.
Under den första upplagan av Club Fakta deltar Natali Panchuk som studerar vid folkakademin som bisittare.
– Hon är från Donetsk i Ukraina. Hon vill få tala ryska men samtidigt är hon kritisk till Rysslands agerande i Ukraina, säger Andelin.
– Och här kan man dra en parallell till finlandssvenskarna: vi vill få tala svenska men uppfattar oss ändå som finländare, säger Häggblom.
Andelin tillägger att det svenska i Borgå är en krympande gemenskap. Ett exempel på det här är att tidningen Östnyland snart utkommer bara två dagar per vecka.
– Efter det publiceras till exempel insändare inte lika ofta som nu. Jag har talat med chefredaktör Helén Kurri om att det skulle vara bra om Club Fakta hjälper till att bevara en diskuterande gemenskap.

Club Fakta

Konceptet består av klubbkvällar där allmänheten under avspända former har möjligheten att diskutera aktuella teman tillsammans med inbjudna experter och sakkunniga.
Syftet är att erbjuda ett alternativ till den ofta polariserade diskussionen på de sociala medierna och presentera en mer mångfasetterad bild av skeenden och fenomen.
Den första klubbkvällen ordnas på måndag den 7 november klockan 17.30. Då diskuteras Ryssland och det ryska perspektivet på händelserna i Europa. Sakkunnig är Yles korrespondent Kerstin Kronvall och bisittare är Natali Panchuk med rötterna i Donetsk i Ukraina. Diskussionen förs på svenska, finska och engelska, moderator är Jan-Erik Andelin.
Klubbkvällen ordnas i Borgå Folkakademis Club, Runebergsgatan 16–18 i tegelhuset med ingång från gården. Inträdet är gratis, produkter från Ani's Café finns att köpa under kvällen.
Club Fakta finns också på Facebook.