Linda Varoma: Säg inte att det var jag som berättade

Det blir allt vanligare att intervjuade kräver fullständig anonymitet. Varför, frågar sig dagens kolumnist och har ett möjligt svar på frågan.

04.02.2023 11:30
Har ni lagt märke till att det allt oftare i medier framkommer intervjuobjekt som inte i artikeln uppträder med sitt hela namn eller alls med sitt eget namn? Speciellt i den finskspråkiga, riksomfattande avisen är det här en allt mer vanlig situation. 
Eero Hyvönen, som är ordförande för Opinionsnämnden för massmedier, uttalade sig i yrkestidningen Journalisten i december ifjol, om att tankarna kring att intervjua anonyma källor har ändrat på redaktionerna. Han säger att förr användes anonymitet för att skydda källan speciellt vid fall av undersökande journalism, medan det i dag verkar som att intervjuobjekten skyddas för näthat och attacker på sociala medier.
I journalistreglerna nämns att journalister har rätt och skyldighet att hemlighålla informationskällans identitet, ifall publiceringen av samhälleligt betydande information förorsakar väldigt negativ publicitet. Men även då måste redaktionen delge allmänheten hur den anonyma källan och informationen som erhållits har kontrollerats.

ANDRA LÄSER