Här är lånet som prickas: Lovisa stad lånade ut 3 miljoner utan skriftligt avtal

För några år sedan fick Lovisa Bostäder ett lån på 3 miljoner euro av staden. Nu har justitiekanslern tagit en titt på kapitallånet.

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom befullmäktigades att skriva under avtalet som aldrig gjordes. Nu finns ändå ett sådant.
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
26.01.2023 06:52 UPPDATERAD 26.01.2023 14:37
Det lån på 3 miljoner euro som riktades till Lovisa Bostäder för fyra år sedan, och som delvis ledde till att Lovisa Bostäders styrelse och vd avgick, har lett till ett beslut från biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen.
Puumalainen prickar inte lånet i sig, däremot nog att man inte gjorde något skriftligt avtal.
Det var en privatperson som vände sig till justitiekanslern för att reda ut om stadsstyrelsen hade överstigit sina befogenheter genom att godkänna lånet. Hen ville också veta om stadsdirektör Jan D. Oker-Blom har fullföljt sin tjänstemannaplikt.

ANDRA LÄSER