Kolumn: Räcker ganska bra?

Vem funderar inte ibland på vad man egentligen är riktigt bra på? Mats Fontell gör det, och hans insikter tröstar oss andra fundersamma.

På besök hos våra vänner i Sverige säger frun i huset lite oväntat om sin man: ”Kalle är ganska bra på många saker men inte riktigt bra på någonting”. Då avsåg frun uttryckligen Kalles (som jag väljer att kalla honom här) begåvning gällande praktiska sysslor och hade inga ambitioner att i sammanhanget analysera sin man på det emotionella planet.

ANDRA LÄSER