Sysselsättningsläget i östra Nyland: Litet fler arbetslösa i Lovisa och litet färre i Borgå

Ännu är läget rätt stabilt i de östnyländska kommunerna när man ser till sysselsättningen, trots alla hotbilder. 

TE-tjänster har ännu inte fått ta emot några större vågor av uppsagda eller permitterade östnylänningar.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
25.11.2022 08:05
De färska sysselsättningssiffrorna, från slutet av oktober, visar att hösten trots all turbulens inom ekonomi och energipris ännu inte har lett till några större svackor eller uppsägningsvågor.

ANDRA LÄSER