Borgå förbereder sig på att ta emot flyktingar från Ukraina

Utbildning, inkvartering och bespisning är bara några av de saker man måste lösa när staden bereder sig på att ta emot flyktingar.

Det gamla sjukhuset vid ändan av Lundagatan och Fänriksgatan.
ÖN
25.03.2022 14:24 UPPDATERAD 25.03.2022 15:37
Borgå stad förbereder sig på att ordna nödinkvartering åt 250 till 300 flyktingar från Ukraina, meddelar man i ett pressmeddelande.
Flyktingar som anländer till Finland inkvarteras i första hand i flyktingförläggningar. När centralerna fylls behövs kommunernas hjälp med arrangemangen, men Migri ansvarar för verksamhetens kostnader.
– För nödinkvarteringen kartlägger vi i första hand de tomma lokaler som staden har i Borgå centrum men också andra lokaler kan komma på fråga. Lokalerna gås igenom med både brand- och hälsomyndigheter så att man tryggt kan inkvartera människor i dem, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz i pressmeddelandet.
Hittills har man konstaterat att den tidigare rådgivningsbyggnaden på Fredsgatan lämpar sig.
– I förberedelserna ingår en stor mängd saker att sköta, allt från att skaffa madrasser till att planera bespisningen och städningen, uppger tf. social- och hälsovårdsdirektör Kirsi Oksanen.

Okänt antal

En del flyktingar från Ukraina har anlänt i Borgå, men staden har inte information om antalet. Migri har sammanställt anvisningar på flera språk om att anlända till Finland som flykting från Ukraina. På sidan finns också viktig information för privatpersoner som hjälper flyktingar.
Flyktingar kan ansöka om tillfälligt skydd i Finland, och när de har fått beslutet har de rätt till tjänster.
Ukrainare som anländer till Borgå får hälsovårdstjänster vid Näse hälsostation eller koordinerat i samband med nödinkvarteringen. Flyktingar som anlänt privat eller Borgåbor som hjälper dem kan kontakta hälsostationens tidsbeställning per telefon 019 520 4351.

Också skolor

Inom utbildningstjänsterna är man beredd att grunda två klasser med förberedande undervisning för barn i lågstadieålder vid Pääskytien koulu. På svenskspråkiga sidan kartlägger man nu platsen.
– En del enstaka förfrågningar har kommit men ingen som beviljats tillfälligt skydd har ännu börjat inom den förberedande undervisningen. I den förberedande undervisningen kommer barnen in i en trygg skolmiljö. Skoldagen ger rutiner, sociala kontakter och möjliggör fortsatt inlärning, säger utbildningsdirektör Jari Kettunen.
Ukrainare kan i Borgå delta i familjekaféer där föräldrar och barn är tillsammans. Även förberedande förskoleundervisning kan ordnas. Plats i småbarnspedagogiken kan beviljas om vårdnadshavaren till exempel får en studie- eller arbetsplats. En ansökan kan undantagsvis fyllas i på papper i Kompassen.
– Det har kommit enstaka förfrågningar om plats inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen men inga ansökningar ännu, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.
Medborgarinstitutets Moi-tjänster hittas i Navigatorn (Mannerheimgatan 20) rådgivning på ryska (ti 15-18) och ukrainska (to 15-18).
Stadens ledningsgrupp samlas regelbundet för att diskutera situationen i Ukraina.

ANDRA LÄSER