Snart dras stomlinjen till Vårdö

Arbetet med att bygga stomlinjen för vatten och avlopp från Forsby och Isnäs till Vårdö i Lovisa inleds i år.

FÖRSTORAS. Lovisas reningsverk på Vårdö utvidgas i år för att klara av hanteringen av större mängder avloppsvatten.
Helén Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
08.03.2016 16:30 UPPDATERAD 09.03.2016 08:25
Men det dröjer antagligen till en bit in i 2018 innan vatten- avloppsnätet från Isnäs och Forsby till Pernå kyrkoby och där ifrån vidare till Vårdö reningsverk i Lovisa är helt klart.
Stomlinjen för vatten- och avlopp dras från reningsverken i Forsby och Isnäs till Pernå kyrkoby.
Förhandlingarna med tomtägare pågår ännu, och man väntar på en del myndighetsbeslut.
Stomlinjen som byggs på havsbottnen dras under Trännässundet i Isnäs, cirka 120 meter, och på en sträcka mellan Sjögård och Bäston i Pernåviken, cirka 1 600 meter. Ledningarna dras genom Pernåvikens Natura-område. Enligt miljölovet kan arbetet inte utföras mellan den 1 april och 31 juli, som är fåglarnas häckningsperiod.
Från Pernå kyrkoby dras stomlinjen till Vårdö reningsverk i Lovisa. Det är den biten som man räknar med att få färdig i år.
Sammanlagt dras det rör på en sammanlagd sträcka av 30 kilometer.
– Men arbetet torde komma i gång i vår, säger Markku Paakkarinen, chef för vattentjänster.

Små reningsverk stängs

Att dra avloppsledningar via havet är ett större projekt, även om själva principen är enkel,
– Om jobbet utförs när det är öppet vatten läggs ledningarna ner för hand från en pråm, och förs till den rätta platsen med hjälp av tyngder.
– I teorin kan ledningarna också läggas på havsbottnen på vintern, från isen. Men eftersom det är svårt att veta på förhand hurdan vintern blir är det osäkrare.
När alla förbindelserna är klara stängs stadens små reningsverk i Forsby, Isnäs och Pernå kyrkoby, och även det privata reningsverket i Rönnäs stänger.

Vårdöverket byggs ut

Reningsverket på Vårdö byggs ut för att hantera de större mängderna avloppsvatten som uppstår när nätet växer. Utvidgningen beräknas vara klar i år.
Lovisanejdens vattens investeringar i stomlinjen och utvidgat reningsverk uppgår till cirka sex miljoner euro. Dessutom fortsätter saneringen av gamla vatten och avloppsledningar med mellan 100 000-500 000 euro årligen.

Tidtabell för stomlinjen vatten- och avlopp

2016: Avsnittet Pernå kyrkoby - Vårdö reningsverk
2017, våren: Avsnittet Isnäs-Pernå kyrkoby
2017/2018: Avsnittet Forsby-Pernå kyrkoby

ANDRA LÄSER