Större krav på politiker

De förtroendevalda som väljs in i koncernbolagens styrelser i Borgå måste härefter ha tillräcklig sakkunskap om verksamheten. Det säger Matti Nuutti (SDP), som för ordet i en arbetsgrupp för ägarstyrningen. Den har utnämnts för att hålla koll på läget.

KUNSKAP KRÄVS. Det är inte egalt vem som väljs in i styrelser, påpekar Matti Nuutti.
18.05.2017 13:00 UPPDATERAD 18.05.2017 13:04
Nuutti förklarar att nya kommunallagen skärpts i det här avseendet.
– Exempelvis styrelseordföranden ska kunna utmana verkställande direktören. Det är inte möjligt om sakkunskap om bransch och ekonomi saknas.
På frågan om problem tidigare uppstått för att politiker inte varit lämpade för sina uppdrag svarar han att i vissa fall nog.
– Det har hänt att i vissa bolag har förtroendevalda inte riktigt känt till verksamhetsområdet. Men visst finns också exempel på motsatsen.

Utomstående specialister

Nuutti säger att det också är möjligt att anlita specialister utifrån men en dylik lösning är en kostnadsfråga.
– Utomstående experter nöjer sig i allmänhet inte med de mötesarvoden vi har.
Vid behov kan en utomstående person ändå sitta i en styrelse.
Enligt förvaltningsstadgan ska Borgåstyrelsen besluta om att utse företrädare och kandidater till samfundens förvaltningsorgan, exempelvis till dotterbolagens styrelser. Tjänsteinnehavarna beslutar om företrädaren på bolagsstämman. Eftersom kallelse till bolagsstämmorna kommer med väldigt kort varsel finns det skäl att på förhand besluta om kandidater till styrelserna.
Arbetsgruppen för ägarstyrning är tillfällig och axlar det aktuella ansvaret till den nya stadsstyrelsen inleder sitt arbete. Förutom Matti Nuutti består den av Berndt Långvik (SFP), Jarmo Grönman (Saml), Sari Glad (Sannf) och Jari Oksanen (Gröna).

ANDRA LÄSER