Lovisa hamns kolhögar blev rättsfall

Energiföretaget Lahti energia står åtalat för miljöförstöring. Orsaken är bland annat alltför stora kolhögar i Lovisa hamn.

Koltransporterna via Lovisa hamn är nu en fråga för tingsrätten.

Enligt åtalet mot företaget och dess två anställda (som ansvarade för verksamheten) var kolhögen sex meter högre än den tillåtna höjden – det vill säga sexton meter. I åtalet nämns också att företaget inte behandlade dagvattnet på korrekt vis och att man inte förhindrade koldammet från att sprida sig. Koldammet har spridit sig som damm, men också via arbetsfordon så att närliggande fastigheter blivit nedsmutsade.

Fallet handlar om de stenkolskolhögar som varit föremål för kritik redan tidigare – tills verksamheten slutade för ett par år sedan. Åtalet gäller alltså verksamheten mellan februari 2013 och oktober 2014. Nyligen började hamnen ta sig an koltransporter igen, och lovade då att den sköts så att grannarna inte störs av dammet.

Östra Nylands tingsrätt började behandla fallet i dag, onsdag, i en förberedande behandling. Åklagaren yrkar på samfundsböter för företaget, och böter för de två anställda.

ANDRA LÄSER