SFP:are i Sibbo stöder inte sin egen kandidat

Två av SFP:s fullmäktigeledamöter i Sibbo planerar att ge Samlingspartiets Heikki Vestman sitt offentliga stöd i hans riksdagsvalskampanj. – Det är anmärkningsvärt, säger statsvetaren Göran Djupsund.

STÖD ÖVER PARTIGRÄNSEN. Två av SFP:s fullmäktigeledamöter kommer att stöda Samlingspartiets Heikki Vestman i vårens riksdagsval.
Svenska Folkpartiet i Sibbo har åtminstone en kandidat i vårens riksdagsval. Det är fullmäktigeledamot Micaela Röman. Men bland sina partikolleger i fullmäktige kan hon inte räkna med ett hundraprocentigt stöd. På Facebook skriver Heikki Vestman som är uppställd för Samlingspartiet att han under sin kampanjöppning på torsdagskvällen kommer att presentera en SFP:are som vill se honom i riksdagen.