Ingen permittering, men många omröstningar om sparpaketet

Det är mycket osannolikt att det blir några permitteringar av Borgåpersonalen i år. Stadsstyrelsen inledde sin mangling av programmet för hållbar ekonomi i går. Ändringsförslagen är många och tiden blir knapp.

KLUBBAS IGENOM. Borgå stads nya program för hållbar ekonomi ska behandlas och ändras på och röstas om, men senast den 4 juni måste stadsstyrelsen ha ett färdigt förslag för fullmäktige.
26.05.2020 11:30
Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula har bara i minimal utsträckning beaktat nämndernas utlåtanden när han har gjort upp sitt förslag till stadsstyrelsen om programmet för hållbar ekonomi. Hans förslag följer det ursprungliga tjänstemannaprogrammet på alla punkter utom när det gäller besparingar på några tusenlappar i en helhet på många miljoner euro.
Ujulas förslag är bland annat att stadsstyrelsen ska godkänna indragningar i skol- och daghemsnäten, att personalen permitteras ännu i år och att man höjer både kommunalskattesatsen och fastighetsskatten.
Stadsstyrelsen möttes för första gången kring sparprogrammet i går och ska enligt planen bli klar med genomgången och omröstningarna nästa måndag. Om det inte lyckas finns redan ett reservdatum, torsdag nästa vecka.

ANDRA LÄSER