Ung, kränkt och "woke"

Vi måste kunna acceptera att samhället förändras och att varje ny generation kommer med nya perspektiv på tillvaron, skriver Frida Sigfrids.

Snöflingegenerationen, PK-maffian eller Generation Z är några benämningar på den generation som i dag är ung. Benämningarna kommer från att generationen ofta anses bli kränkt av små saker och inte tål “roliga” skämt. Påståenden som dessa kommer dock ofta från en äldre generation som högljutt meddelar att unga i dag blir upprörda över småsaker och att det är totalt onödigt. Vad har lett till den här polariseringen mellan generationerna och varför blir unga i dag så kränkta av allting?