60 gators beläggning på listan i Borgå

Borgåborna kan vänta sig omfattande vägarbeten efter midsommar.

Upp till 60 gator åtgärdas i Borgå under sommaren.
ÖN
16.03.2022 07:31
Stadsutvecklingsnämnden behandlar vid sitt möte den 22 mars det preliminära arbetsprogrammet för beläggningsarbeten för sommaren.
Beläggningsprogrammet sommaren 2022 innehåller mellan 50 och 60 gatuavsnitt, av vilka cirka 40 får ny beläggning och resten är bygg- eller investeringsprojekt.
De mest omfattande beläggningsarbeten görs i centrum och Borgås inre ring, Sampovägen, Havsvindsvägen, Wittenbergsgatan och Haikovägen. De största beläggningsarbeten i bygg- eller investeringsprojekten är Vårdalsberget och Ågatan. I samband med asfaltentreprenaden kommer också 5 till 8 km lättrafikleder och parkkorridorer att, vid behov, repareras.
– Beläggningsarbeten i centrumområdet kommer att göras också på natten, och planen är att det sker genast efter midsommaren. Vi beklagar olägenheter som det här orsakar. Nattarbetet ökar säkerheten för de som rör sig i centrum och för entreprenörerna, och bidrar till ett bra slutresultat, säger gatubyggnadsingenjör Riku Romppanen i ett pressmeddelande från staden.

ANDRA LÄSER