Fällande dom för Östnyland

Tidningen Östnyland får en anmärkning av Opinionsnämnden för massmedier.

15.04.2016 13:15 UPPDATERAD 15.04.2016 13:21
I en artikel om anmälarens företag som publicerades av tidningen Östnyland användes fel bild. Tidningen korrigerade felet samma dag, men berättade inte om att ett fel hade gjorts eller hur och när det åtgärdats.
Anmälningen gällde notisen "Förbudsskyltar sprids i Strömfors" som Östnyland publicerade på sin webbplats 4.12.2015.
Enligt anmälaren har en bild på ett anslag som tillhör den rasistiska gruppen Patriootti.com först publicerats i samband med artikeln om hen. Anmälaren berättar att hen inte har någonting att göra med gruppen i fråga. Enligt anmälaren stämplar användningen av denna bild hen och hens företag som rasistiska.

Östnylands genmäle

Notisen "Förbudsskyltar sprids i Strömfors" publicerades, i väntan på redaktionens nyproducerade material, tillsammans med en arkivbild. I bildtexten framgick att fotografiet inte hade någon koppling till den aktuella nyheten.
Enligt chefredaktören tog anmälaren kontakt med redaktionen och krävde att den felaktiga bilden skulle tas bort. Enligt chefredaktören korrigerade redaktionen omedelbart artikeln och uppdaterade den med rätt bild.

Beslut

Allmänheten ska kunna skilja fakta från åsikter och fiktivt material. Inte heller bild- eller ljudmaterial får användas på ett vilseledande sätt.
Väsentliga fel ska rättas till utan dröjsmål och så att rättelsen når den felinformerade allmänheten i så stor utsträckning som möjligt. Rättelsen ska publiceras både på mediets redaktionella webbplats och i den publikation eller kanal där felet ursprungligen fanns.
Rättelsens ska ges så stor publicitet som felets allvar kräver. Om artikeln innehåller flera sakfel eller om felet kan orsaka stor skada, ska redaktionen publicera en ny artikel där den felaktiga informationen specificeras och rättas.
På webben räcker det inte med att ta bort den felaktiga informationen eller artikeln för att rätta till ett väsentligt fel, utan allmänheten ska informeras om felet samt om hur och när det har rättats till.
Medierna ska gärna klargöra enligt vilken praxis och vilka principer de rättar sina fel. 
På anmälarens begäran bytte tidningen ut bilden samma dag, men berättade inte hur och varför artikeln hade korrigerats. Tidningen agerade här i strid mot Journalistreglerna.
Opinionsnämnden för massmedier anser att Östnyland har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

ANDRA LÄSER