Nedräkningen inför storstoppet har börjat

6 000 arbetare kommer att jobba intensivt under de sammanlagt tolv veckor som det stora driftstoppet på raffinaderiet i Sköldvik pågår. Just nu körs anläggningen ner, den 21 april startar det egentliga servicearbetet med full fart.

Den 21 april har de berörda delarna av anläggningen i Sköldvik körts ner och det egentliga arbetet på driftstoppet kan börja.
09.04.2021 15:30
Driftstoppet på oljeraffinaderiet i Sköldvik är synnerligen väl förberett den här gången. Driftstoppet skulle genomföras redan för ett år sedan men har skjutits fram på grund av pandemin. Nu blir det av – med stränga restriktioner.
– Driftstoppet genomförs, det är absolut nödvändigt för att anläggningen ska kunna fungera säkert. Vi har lovat se till så att förhållandena under stoppet är trygga och tillsammans med myndigheterna har vi gått igenom hur arbetena bäst låter sig göras, säger produktionschef Jori Sahlsten på Neste.
Under servicestoppet utförs nödvändig service och de lagstadgade inspektioner som krävs för att raffinaderiet ska få fortsatt driftstillstånd. Även om det mesta sköts fram utfördes en del nödvändiga arbeten redan i fjol.

ANDRA LÄSER