Köpavtalet med Optirak ogiltigförklaras

En enig stadsstyrelse i Lovisa kunde på måndagen komma överens om att avsluta de nu aktuella förhandlingarna med Optirak.

BESVIKELSE. Avtalet med Optirak sägs upp, Såuddenprojektet tar ett långt steg tillbaka.

– Flera av styrelsemedlemmarna var mycket besvikna, jag själv hör till dem, säger stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén, SFP. Jag hade förhoppningar och tillit till projektet.

– Jag tror att det kunde ha blivit ett bra område, om bara finansieringen hade kunnat ordnas i tid.

I december samlas stadsstyrelsen för att officiellt ogiltigförklara det avtal som man tidigare har gjort upp med bolaget Optirak. Där förbinder sig bolaget att betala 1,3 miljoner i köpesumma för Sågudden och att på området uppföra både bostadshus och en spaanläggning.

Optirak fick inte finansieringen ordnad till den sista oktober som var stadens ultimatum.

– Det här utesluter inte att vi senare kan återuppta kontakten med Optirak, säger Heijnsbroek-Wirén. Efter ett så här långt samarbete vill inte stänga dörren för gott.

Efter decembermötet när vi sätter punkt för det nuvarande avtalet kan vi börja diskutera framtiden på allvar.

Alternativ

Optirak var det enda bolag som har visat intresse för Såguddenområdet. Ett alternativ att gå vidare kunde vara att staden själv skulle stå för saneringskostnaderna, marken där är nämligen rätt så allvarligt förorenad.

– Det är en utmaning som vi kanske inte kan ta i det här ekonomiska läget, säger Heijnsbroek-Wirén.

– Efter decembermötet när vi sätter punkt för det nuvarande avtalet kan vi börja diskutera framtiden på allvar.

Redan i somras kastades ändå Lovisavikens östra strand fram som ett alternativt bostadsområde.

– Det är ju lättare att förverkliga, konstaterar Heijnsbroek-Wirén. Ett planeförslag är under arbete och läget är utmärkt.

De stora områdena vid Gråberg som redan långt tidigare har planerats för bostadsbyggande har inte varit tillräckligt lockande.

– Vi ska fundera också på det området, säger Heijnsbroek-Wirén. Eventuellt är byggnadsförordningen alltför strikt i Gråberg.

ANDRA LÄSER