Inte lätt att hitta ny direktör

Det är aldrig positivt om föregående stadsdirektör har avgått av några andra omständigheter än pension. Det säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls i Raseborg, med erfarenhet av att besätta stadsdirektörstjänster i Svenskfinland.

ANDERS WALLS.

I Lovisa måste man ganska snart ta itu med processen att anslå stadsdirektörstjänsten ledig att sökas.

I Raseborg i Västnyland är man just nu inne i samma process, bara litet längre hunnen. Den första ansökningsomgången gav tolv sökande, och nu har ansökningstiden förlängts till den 12 maj.

Raseborg sökte ny direktör också för två år sedan.

– Det kom onödigt snabbt på, den här nya omgången. För två år sedan var vi nöjda både med antal sökande och med kvaliteten, nu vill vi ha ett litet bredare startfält, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls.

– Språket begränsar ju anstormningen av ansökningar till de finlandssvenska kommunerna.

Direktören i central roll

Walls tror att både kommunens storlek och ekonomi kan spela en stor roll när kompetenta sökande avgör om de vill söka tjänsten eller inte.

Hur inverkar då en förtroendekris mellan den tidigare direktören och de ledande beslutsfattarna på tjänstens attraktionskraft?

– Det är svårt för mig att bedöma.

– Men positivt är det aldrig om föregående direktör har avgått av några andra omständigheter än pension.

I Raseborg slutade den relativt nyvalda stadsdirektören Tom Simola för att ta emot ett annat jobb.

– Där finns tydligen ändå alltid misstanken att det finns något annat dolt bakom avskedet, konstaterar Walls.

Han säger att det viktigaste i valsituationen att man hittar någon som de ledande beslutsfattarna tror på.

– Dagens stadsdirektör har en så mycket mer central roll än tidigare. Det är helt grundläggande att man kommer bra överens.

Osäkerhet

Walls säger att när kommunen väl hittar den direktör man vill ha så måste man räkna med en lång inkörningsperiod.

– Det handlar om ett halvt år, kanske ett helt år. Och den tiden brukar inte vara bra. Osäkerheten bland personalen kan vara stor och då gäller det att kunna ge personalen det stöd som behövs.

Däremot tror Walls inte att det nödvändigtvis behöver vara negativt att ett direktörsskifte inträffar just när också beslutsfattarna byts ut, alltså i skarven till en nu fullmäktigeperiod.

– De nyinvalda måste bara genast tas med i processen.

ANDRA LÄSER