Jubilerande gille har dokumenterat Tolkis i förvandling

Tolkis Gillet firar tjugofem verksamma år med fest och kaffekonsert på Dansholmen. Föreningen grundades ursprungligen för att dokumentera och bevara byns traditioner, och samma agenda har man fortfarande.

GUBBENHEIM. Boden bakom Kattsundstorpet har Tolkis Gillet med Hans Högström i spetsen rustat upp och förvandlat till ett museum med gamla föremål från Tolkis. Själva föreningen firar 25 verksamma år och ger ut en historik.
21.07.2019 12:31
– Tolkis förändrades väldigt mycket efter att cellulosafabriken stängde, och senare efter att sågen lades ner. Inflyttningen ökade markant medan unga Tolkisbor flyttade bort och vi upplevde det som viktigt att bevara byns historia. Det var i det syftet som Tolkis Gillet grundades, säger Hans Högström, ordförande för föreningen.
Idén om att grunda en förening som värnar om Tolkis historia lades fram i samband med Tolkis skolas hundraårsjubileum. Skolan, som grundades 1898 av sågpampen August Eklöf, firades med en skolträff och det var där som de forna klasskamraterna bestämde sig för att göra slag i saken.
Tolkis Gillet grundades och sedan dess har målet för de föreningsaktiva uttryckligen varit att ta tillvara minnen från Tolkis. Föningens strävan är att i ord och bild, med historia och historier, dokumentera hembyn och göra det möjligt också för kommande generationer att blir bekanta med ett svunnet Tolkis.
– Vi har bland annat gett ut böckerna Tolkis i ord och bild i tre delar, säger Högström.
Vi upplevde det som viktigt att bevara byns historia. Det var i det syftet som Tolkis Gillet grundades.

Värdefull gamling

För ett antal år sedan fick Tolkis Gillet en värdefull donation: byns äldsta byggnad, Kattsundstorpet från 1750, överläts till föreningen. Sedan dess har torpet rustats upp med pietet och ger en fingervisning om hur man livet kunde se ut i Tolkis under gångna århundraden.
Torpet fungerar också som samlingsplats för Tolkis Gillet; här träffas man för regelrätta möten och för årligen återkommande samkväm såsom adventskaffe och sommarfest.
Det nyaste tillskottet till föreningens satsning på byns historia hittas på torpets gård. Där finns en nyrenoverad bod som inretts i musealt syfte – i folkmun kallat Gubbenheim. Här har gillets medlemmar samlat gamla föremål, jordbruksredskap och andra gamla saker.
På föreningens program står också rundturer i hembyn. Då och då samlas man för att åka runt i Tolkis och titta på gamla byggnader och platser.

Aktiv förening

– Vi är en otroligt aktiv förening, problemet är bara att våra medlemmar börjar blir för gamla. Vi borde få flera yngre medlemmar med i verksamheten, säger Hans Högström och tillägger att medlemsregistret just nu omfattar cirka 120 medlemmar.
Vi är en otroligt aktiv förening, problemet är bara att våra medlemmar börjar blir för gamla. Vi borde få flera yngre medlemmar med i verksamheten.
Tolkis Gillets 25-årsjubileum firas lördagen den 27 juli och det gör man i form av en kaffekonsert på Dansholmen. Samtidigt publiceras gillets historik Ett kvartsekel präglat av tillbakablickande verksamhet som kommit till i samarbete mellan styrelsen och Tolkisbon Ove Åkerman. Historiken presenteras på jubileumsfesten och finns också till salu för den som blir intresserad, dessutom berättar Hans Högström också om Tolkis i dag.
Det vankas också lite annat program.
– Vokalgruppen Tre Ljufva uppträder med sång och musik, säger Högström.
Linda Slätis, Mia Mårtenson-Antas och Tove Matsinen ackompanjeras av Finn Hegelund Nielsen, och publiken får även stämma upp i allsång.
Tolkis Gillets kombinerade kaffekonsert och jubileumsfest på Dansholmen den 27 juli klockan 14 kostar 15 euro och inkluderar kaffe och tilltugg som Svartsåmarthorna dukar fram.

ANDRA LÄSER