Barnen i öst ska få skolbaracker

Eleverna i skolorna i Sannäs och i Illby får gå i skola i tillfälliga utrymmen, alltså baracker, som placeras nära skolorna. Nu har man i Borgå slopat planerna på att tillfälligt skjutsa skolbarnen i öst till centrum.

NY SKOLA 2021. Redan nästa höst ska Sannäsbarnen få flytta in en förnyad skola.
Ännu för någon vecka sedan var alternativen många för skolbarnen i Sannäs och i Illby som måste flytta ut från kresotluktande lokaler medan en del av skolorna rivs, andra delar renoveras och något byggs till. För Sannäsbarnen gällde flytt till centrumskola, tillfällig placering i Sannäs gård eller baracker.

ANDRA LÄSER