Ungdomsfullmäktige i Sibbo ska få mera att säga till om

Förtroendeorganen och tjänstemännen i Sibbo försöker härefter aktivt ta med ungdomsfullmäktige i beslutsprocessen. Revisionsnämnden har oroat sig för att medlemmarna inte tillfrågats i en enda fråga under hela fjolåret.

UNGA TILLFRÅGAS. Sibbo ska bli bättre på att ta till vara åsikter och idéer i ungdomsfullmäktige.
Ungdomsfullmäktiges påverkningsmöjligheter 2015 har granskats extra noga av revisionsnämnden. Den konstaterar att fullmäktige nog på eget initiativ kommit med många förslag till tjänsteinnehavare och de har blivit väl mottagna. Medlemmarna är alltså själva aktiva, men det räcker inte.
Härefter ska uppmärksamhet fästas vid att be om utlåtande av ungdomsfullmäktige och få åsikter då organen behandlar och beslutar om ärenden som direkt påverkar exempelvis de ungas välmåga, hälsa, studier och fritid. Medlemmarna ska också tas med i olika arbetsgrupper.
Sibbostyrelsen tar upp saken nästa vecka. ÖN.

ANDRA LÄSER