THL: Ovanligt att barn är ovaccinerade – finns regionala skillnader

Institutet för hälsa och välfärd har tagit fram siffror som visar att bara en procent av de finska barnen under skolåldern inte är vaccinerade. Den verkliga täckningsgraden kan till och med vara lite högre.

STICK. Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL är vaccin viktigt för flockimmuniteten.

Om man undersöker barn under skolåldern som en helhet, är det endast cirka en procent som inte alls fått de grundläggande vaccinationerna som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet före tre års ålder, uppger Institutet för hälsa och välfärd (THL) i ett pressmeddelande.

– Den yrkesutbildade personalen vid rådgivningen spelar en viktig roll i att bygga upp och förstärka vaccinationsförtroendet. I Finland skyddar föräldrarna sina barn mycket bra mot allvarliga sjukdomar genom vaccinering, säger Ulpu Elonsalo, överläkare vid THL i pressmeddelandet.

Regionala skillnader

Det finns däremot skillnader i täckningen för olika vacciner och mellan olika områden. Uppgifterna framgår av det nationella vaccinationsregistret.

Enligt THL har över 98 procent av alla barn födda år 2017 fått det femvalenta vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och infektioner som orsakas av Hib-bakterien. Dessutom har 96 procent av småbarn fått MPR-vaccinet som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund. Tre av fem kommuner uppnådde en täckning på 95 procent, vilket THL betonar är viktigt för flockimmuniteten.

Täckningsgraden för vaccin mot rotavirus för barn födda 2017

I hela Nyland är täckningsgraden för vaccin mot rotavirus 93,4 procent.

I Egentliga Finland är täckningsgraden 94,1 procent.

I Egentliga Finland är täckningsgraden 94,1 procent.

I Österbotten är täckningsgraden 79,7 procent.

Här kan du se täckningsgraden för andra områden och vacciner.

Källa: THL

Positiv inställning

Åbo, Tammerfors, Jyväskylä och Seinäjoki uppnådde en MPR-täckning på över 97 procent. I Helsingfors har nästan 96 procent av småbarnen fått MPR-vaccinet och i Esbo är siffran nästan 97 procent. Även mindre orter har en hög vaccinationstäckning.

– Enligt ny forskning som undersöker inställningar och förtroende till vaccin förhåller man sig i Finland mycket positivt till vaccin och vaccinationer. De ses som ett bra sätt att skydda sig mot sjukdomar, säger Jonas Sivelä, specialforskare vid THL i pressmeddelandet.

THL uppger även att det är möjligt att den verkliga vaccinationstäckningen är högre än vad siffrorna i vaccinationsregistret anger. Det har att göra med problem i dataöverföringen och registreringen av vaccinationer.

Texten har rättats klockan 18.45. Tidigare stod det i ingressen att en procent av de finska barnen är vaccinerade, men det är en procent av barnen som inte är det.

ANDRA LÄSER