Akan inleder utbildning i skapande ämnen för personer med funktionsnedsättning

KreaMix Akan är en ny utbildning som fokuserar på kreativitet. Den riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

ÖN
04.06.2020 13:30 UPPDATERAD 04.06.2020 13:37
I september inleds en ny utbildning i skapande ämnen på Borgå folkakademi: KreaMix. Utbildningen riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Deltagarna får jobba med konst och kultur i olika former, bland annat bildkonst, keramik, drama, musik och sång. Det ordnas temadagar, utställningar och teaterbesök. Studierna kommer att vara kostnadsfria för deltagarna, tack vare fondunderstöd. Keramikern Teija Laine ansvarar för undervisningen i konst och keramik, övningarna i teater och drama leds av skådespelaren och läraren Kim Gustafsson, medan musikpedagogen Peik Holländer står för musikundervisningen.
Studiehelheten är öppen för alla vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Idén har kommit från Kårkulla, som har sett ett behov och intresse för en kreativ studiehelhet bland sina brukare. Borgå folkakademi har sedan många år tillbaka en väletablerad teaterverksamhet i samarbete med DUV i Östnyland. Man har också ordnat enstaka kortkurser i keramik och drama för målgruppen.
Borgå folkakademis rektor Catharina von Schoultz är mycket glad över den nya utbildningen.
– Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med Kårkulla samkommun, och det är fint att det samarbetet nu utvidgas i och med KreaMix. Alla inblandade tror starkt på värdet utbildningen kan ge till deltagarna. Jag vill också passa på att rikta ett tack till Svenska Kulturfonden och Konstsamfundet, vars understöd gjort detta projekt möjligt, tillägger von Schoultz.
Utbildningen börjar 14.9.2020 och pågår till 22.4.2021, omfattningen är tre dagar i veckan under 12 veckor per termin. Man antar 10 till 12 personer. Ansökningar tas emot fram till 14.8 via en blankett på skolans webbplats https://akan.fi/kurser/kreamix-akan. Där hittar man mera information.

ANDRA LÄSER