Snart är chefsbonusarna ett minne blott i Sibbo

De nya cheferna i Sibbo kommer att ha en fast lön då den nya kommunorganisationen införs i början av maj. Den enda som i fortsättningen har resultatbonus är kommundirektör Mikael Grannas. En orsak till förändringen är den kritik som bonussystemet fått i offentligheten.

De nuvarande avdelningscheferna får fram april en löneförhöjning som kompensation för att bonussystemet försvinner. De fyra nya sektorcheferna däremot får en helhetslön som är baserad på en jämförelse med andra kommuner.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
10.03.2023 14:06
Att betala resultatbonus till de högsta tjänstemännen är inte vanligt bland kommunerna i Finland. Nu kommer också Sibbo att avstå från systemen när organisationen förnyas i social- och hälsovårdsreformens kölvatten.
I fortsättningen kommer Sibbos verksamhet att bestå av fem sektorer (se faktaruta). För att leda dem inrättas fyra nya tjänster: direktör för småbarnspedagogik, utbildningsdirektör, servicedirektör och samhällsdirektör. De tidigare tjänsterna teknisk direktör, utvecklingsdirektör och bildningsdirektör kommer att avskaffas.

Nya organisationen

Sibbos organisation kommer att delas in i fem sektorer: småbarnspedagogik, undervisning, samhälle och miljö, centralförvaltning samt service. För att leda dem tillsätts fyra nya direktörstjänster:
Den nuvarande bildningsdirektörens uppgifter spjälks upp så att Sibbo i fortsättningen har en direktör för småbarnspedagogik och en utbildningsdirektör med ansvar för skolorna. Utbildningsdirektören föreslås få en månadslön på 6 600 euro och direktören för småbarnspedagogik en lön på 6 200 euro.
De nuvarande avdelningarna för planläggning och utveckling samt för teknik och miljö omvandlas till sektorn för samhälle och miljö. Sektorn leds av samhällsdirektören som föreslås få en månadslön på 7 800 euro.
Servicedirektören leder en sektor som omfattar kommunens kultur- och fritidstjänster, Sibbo institut, ungdomstjänster, företagstjänster, sysselsättningstjänster, migrationstjänster, koordinering av välfärden, mattjänsterna och kundbetjäningen. Månadslönen föreslås bli 6 800 euro.
Sektorn för centralförvaltning leds av kommundirektören som för tillfället har en månadslön på 11 000 euro.
Organisationsförändringen sker endast på tjänstemannanivå. När det gäller organen för de förtroendevalda det vill säga fullmäktige, styrelsen, utskotten och sektionerna kommer uppgifterna inte att förändras i nuläget. Enda undantaget är att social- och hälsovårdsutskottet avskaffas och omvandlas till en sektion under kommunstyrelsen som har hand om de uppgifter inom social- och hälsovården som blev kvar i kommunen efter Sote-reformen det vill säga förebyggande arbete.

ANDRA LÄSER