Förhandlingar om båthamn i Sibboviken

Sibbo kommun förhandlar med en företagare om att skapa en ny småbåtshamn i Sibboviken.

Eftersom kommunen inte äger någon mark på området bör den här företagaren komma överens med den privata markägaren till exempel om ett hyresavtal. Kommunen kan ändå vara aktiv i processen och arbeta för att en hamn blir verklighet.
Dessutom hoppas man inom kommunen att en hamn som drivs av en privat aktör ska kunna byggas i Kalkstrand när planläggningen på området är klar. Enligt nuvarande tidtabell ska planen godkännas under 2018.
Ovanstående text ingår i näringssektionens svar till den fullmäktigemotion som Juha Suuronen (Saml) och tjugo andra ledamöter lämnade in år 2015 där de önskade att kommunen utreder möjligheterna att öka antalet båtplatser i Sibbo. Dessutom föreslår näringssektionen att man i samband delgeneralplaneringen i Gumbostrand undersöker möjligheterna för fler båtplatser även där.
Kommunstyrelsen behandlade motionen och svaret till den på tisdagen. Ärendet delges fullmäktige och styrelsen föreslår att motionen härmed är slutbehandlad.