Bättre banktjänster, tandläkartider och kaféer när 65-plussarna får säga sitt

De äldre invånarna i Sibbo är inte rädda för att framföra sina åsikter om hur olika serviceverksamheter fungerar i kommunen. Frisörer och apotekstjänsterna får ros, medan FPA och de långa avstånden risas.

De långa avstånden i Sibbo irriterar de äldre, som vill ha nära och personlig service.
Det är äldrerådet i Sibbo som har låtit utföra enkäten med fokus på hur den befintliga servicen fungerar och vilka slags tjänster som önskas. Enkäten kunde fyllas i antingen till pappers eller på nätet.
Resultaten pekar på att de äldre Sibboborna anser att det finns tillräckligt med frisörer, apotek och kaféer i kommunen, med att kaféerna kunde vara fler i Nickby. FPA och bankkontoren kunde skärpa sig och ha bättre betjäning. De som har svarat på enkäten vill ha personlig kontakt vid bankärenden och liknande, något som de anser är svårt att få till när bankerna jämt är stängda och FPA numera endast finns i Borgå. Även läkar- och tandläkarköerna upplevs som långa och det faktum att Söderkulla inte har en egen hälsostation förargar invånarna i södra Sibbo.
De äldre i kommunen vill bo kvar hemma så länge som möjligt, men när och om det inte går vill de helst flytta till ett kommunalt boende i någon av Sibbos centralorter.
Ungefär 200 personer svarade på enkäten.