Plus under strecket i Lappträsk nästa år

Budgeten i Lappträsk landar på ett överskott på drygt 60 000 euro nästa år. Den största enskilda investeringen är avloppsreningsverket i Kapellby och fastän kommunen måste ta lån stannar ändå lånestocken på skälig nivå.

I år ser det ut som om resultatet i Lappträsk skulle hamna ungefär på minus 40 000 euro, men budgeten för nästa år lovar ett plus.
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
23.11.2022 13:19
Att bereda budget i en tid som denna, när omkring hälften av kommunernas uppgifter överförs till det nya välfärdsområdet vid årsskiftet och världsläget ser ut som det gör, är inte lätt. Effekterna av kriget i Ukraina gör det utmanande att förutsäga hur ekonomin utvecklas, speciellt i en så liten kommun som Lappträsk.
– Trots den utmanande verksamhetsmiljön har vårt mål varit att bereda en budget som utvecklar verksamheten och säkrar tjänsterna och som också är ekonomiskt ansvarsfull, säger kommundirektör Jarkko Sorvanto i ett meddelande.

Lappträsk 2023 i siffror

Befolkning i slutet av 2023: 2 546 
Skattesats: 8,86 
Skatteintäkter: 5 200 000 euro
Statsandelar: 2 600 000 euro
Investeringar: 1 923 000 euro
Lån euro/invånare: 864 
Överskott för budgetåret: 63 000 euro
I och med att välfärdsområdet startar går det inte att jämföra budgeten för nästa år med årets budget ett till ett. När social- och hälsovården faller bort blir bildnings- och välfärdstjänsterna den största sektorn med en budget på omkring 4,9 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna i budgeten är cirka 9,85 miljoner euro mot cirka 20,7 miljoner euro i år.
– Välfärdsområdet medför att Lappträsk anställer en välfärdskoordinator som tillsvidareanställning och dessutom satsar Lappträsk på invånarnas välfärd genom att anställa en ny idrottsinstruktör eller -rådgivare, säger kommunstyrelsens ordförande Kim Jordas i meddelandet. 

Skälig lånenivå

I år behövde kommunerna inte diskutera skattesatsen för nästa år – för alla gäller att skattesatsen från i år minskar med 12,64 procentenheter. Det ger en inkomstskattesats på 8,86 procent år 2023 i Lappträsk.
Trots de utmanande tiderna satsar Lappträsk en del på investeringar nästa år. Den största satsningen under de närmaste åren är avloppsreningsverket i Kapellby. För det har kommunen reserverat en miljon euro nästa år. Det är hälften av investeringsbudgeten.
Ett nytt lån måste tas för investeringen av reningsverket, men kommunens lånestock kommer att ligga kvar på en skälig nivå de närmaste åren. Nästa år har Lappträsk 864 euro lån per invånare mot 626 euro i år och 2 559 euro 2021. Under det här året har kommunens lånebelopp avkortats avsevärt.
Kommunstyrelsen i Lappträsk har godkänt budgeten för 2023 och ekonomiplanen för de närmaste åren. Budgeten ska ännu behandlas och godkännas av fullmäktige den 7 december.

ANDRA LÄSER