Bakvänd turistpolicy?

Här är det inte fråga om språkrättigheter utan om att förstå sammanhangen.

17.08.2016 05:50
Att i Borgå turistinformations språkpolicy utgå från vilka turister som hittar till informationslokalen under bron är befängt (ÖN 12.8).
Någon i sammanhanget ser inte sin egentliga uppgift utan fungerar som broms i stället för gas. För det första, en viktig målgrupp är väl potentiella Borgåbesökare, inhemska såväl som utländska. För det andra, en ansenlig del av turisterna anländer förmodligen i grupper med egna reseledare och guider och har inte samma behov av hjälp från turistinformationen som enskilda besökare. Svenskspråkiga turister, såväl utländska som inhemska, klarar sig i praktiken långt redan för att gatuskyltningen finns på både finska och svenska, men chatfaciliteten kan ju locka ändå.
Här är det inte fråga om språkrättigheter utan om att förstå sammanhangen. Borgå och den svenska dimensionen har en enorm historisk goodwill att tillgå med tanke på nordiska turister. Strunta inte i det. Och att skylla på utrymmesbrist i nätbaserad verksamhet är märkligt. Utrymmet sägs ju vara den stora trumfen ...

Ove Paul

Sarvsalö

ANDRA LÄSER