Förvirring råder kring luftproblem i högstadium

I Lovisa har både gymnasiet och högstadiet problem med inomhusluften. Vid högstadiet har över sextio elever fått symtom och över femton lärare och elever har uppsökt läkare. Båda skolorna måste ändå jobba kvar i lokaler som man nu hoppas kunna åtgärda.

BÄTTRE UTE. Av eleverna Nea Hildebrand, Petra Aro, Emma Reiman, Emil Hotti och Rasmus Åminne har åtminstone två reagerat på luften i skolan.
10.03.2016 15:13 UPPDATERAD 10.03.2016 15:45
En ny och betydligt effektivare luftkonditioneringsmaskin installerades i Lovisanejdens högstadium under julhelgen. Misstanken är att den drivit ut luften och sugit upp ämnen som gett upphov till hälsoproblem.
Skolan har redan länge ansetts vara en hälsorisk då många visat tecken på allergier och problem med andningsorgan. Nu har reaktionerna ändå ökat kraftigt och under torsdagen hade hälsovårdare Camilla Jordas fullt upp. Dels gick hon runt under hälsoinspektionen i skolan, och dels fick hon besök av elever som visade symtom på andningssvårigheter.
Det handlar om hudreaktioner och andningsproblem som påminner om astmaanfall.
– I det här skedet har sammanlagt fem elever fått uppsöka läkare. Det handlar om hudreaktioner och andningsproblem som påminner om astmaanfall.

"Som att sitta i flygplan"

Även lärare har reagerat och mitt på dagen hade redan över tio uppsökt företagshälsovården. Den allt tätare trafiken till läkarvård föranledde snabba krismöten för både gymnasiet och högstadiet. Hoppet stod till att orsaken till reaktionerna skulle gå att hitta och isolera.
Högstadielärare Nina Wiklund berättar att några av hennes elever sagt att de känner sig "konstiga".
– Jag tycker själv att det känns som att sitta i ett flygplan, trycket är annorlunda och luften är grötig.
STÄNGDA RUM. En del klassrum är stängda på grund av att flera fått symtom då de vistats där.
Wiklund har uppmanat eleverna att säga till om de känner sig dåliga. Då är enda alternativet att helt enkelt gå ut i friska luften och vid behov uppsöka skolhälsovårdaren.

Flera kurer på rad

Ute på rasten träffar vi en grupp elever och samtalsämnet är naturligtvis ståhejet kring inomhusluften. Att det har varit dålig luft i högstadiet länge är däremot ingen nyhet.
– Jag har redan haft tre antibiotikakurer och problem redan i fjol, konstaterar Emma Reiman.
Flera elever instämmer i att problemen pågått redan tidigare, men att de blivit värre efter jul.
– Många klagar på trötthet, huvudvärk och migrän och man märker klart att det är värre i vissa rum, säger Petra Aro.
Eleverna säger att det är helt ok att gå ut emellan om man känner av något, men sen ska man ju in igen, så någon lösning tycker de inte att en kort utevistelse är.

Ny maskin boven?

Under torsdagen gjordes en första hälsoinspektion med inspektör Paula Hänninen, överläkare
Tero Taipale samt Antti Kinnunen och Mikko Mattinen från stadens lokalservicebyrå. Lokalchef Antti Kinnunen är så gott som övertygad om att reaktionerna beror på den nya luftkonditioneringen.
– Tyvärr är det troligen så. Ett bra projekt i sig att byta maskin, men skulle vi ha vetat det här så skulle vi inte ha genomfört det. Vi blev helt tagna på säng.
Kinnunen tror att man kunnat lokalisera problemen med inomhusluften i högstadiet till tre klassrum. De ska tas ur bruk under den period på två veckor som det tar att finjustera luftkonditioneringen. Sen får man se om de går att använda.
Efter den första genomgången lutade även hälsoinspektör Paula Hänninen mot att de kraftiga reaktionerna måste handla om någon förändring som skett nyligen, och då pekar allt mot luftkonditioneringen.
Det kan vara så att några kemikalier kommit i omlopp, men det är svårt att säga något entydigt i detta skede.
– Det kan vara så att några kemikalier kommit i omlopp, men det är svårt att säga något entydigt i detta skede.

Linoleummatta ska bort

Samtidigt har man problem med gymnasiets inomhusluft. Det har visat sig att linoleummattorna från 70-talet är så slitna att de ger ifrån sig små partiklar som bildar ett vitt pulver, det innebär att man är tvungen att i rask takt få bort mattan.
– Vi har tagit bort den i ett klassrum under sportlovet och genast blev luften bättre. Nu måste vi bitvis göra samma i hela skolan, konstaterar Kinnunen.
Omkring 90 procent av klasserna i gymnasiet har mattan.
Resultatet av hälsogranskningen är tillsvidare att man hoppas att mattbytet ska rädda läget i gymnasiet och att justeringen av luftkonditioneringen ska hjälpa i högstadiet. Eleverna evakueras inte i detta läge.

ANDRA LÄSER