Beslut om Estlandstriangeln försenas

På torsdag var det dags att börja fatta beslut om detaljplanen för Estlandstriangeln invid Lovisa hamn. Ofärdiga utredningar innebär ändå att beslutet flyttas till april.

Estlandstriangeln har varit på agendan en längre tid.
Ett av Lovisa stads mera inflammerade frågor, den om bostadsområdet Estlandstriangeln i Valkom, skulle ha varit föremål för beslut från och med torsdag, den 25 mars.
Meningen var då att Näringslivs- och infrastrukturnämnden skulle fatta beslut om detaljplanen, varefter frågan i normal ordning hade gått igenom beslutsprocessen.
Nämndens ordförande, Roger Turku (SFP) uppger att torsdagens beslutsförslag var tudelat: att antingen acceptera ändringarna i detaljplanen eller att hålla sig till detaljplanen från 2012 som är i kraft. Det visade sig ändå att vissa utredningar, bland annat buller och om kemikalieförvaring, inte hann bli färdiga i tid och att man därför valde att flytta ärendet till mötet den 29 april.
– Mätningarna görs av ett konsultbolag. De frågade om vi vill ha antaganden, jag svarade att vi inte vill ha antaganden. Vi vill ha fakta. Därför är mötet flyttat, säger Turku.
Det har varit en del trubbel kring Estlandstriangeln. Dilemmat är att grannarna stört sig på hamnens oljud, varefter stadens reaktion har varit att försöka tömma området på invånare. Det är något som inte alla invånare i Estlandstriangeln accepterat, och man har därför satt upp motstånd.
ANDRA LÄSER