Kurs för hobbyarkeologer

Borgå MI ordnar en kurs för den som vill försöka sig på arkeologiska utgrävningar. Kursen är så populär att man utökat platsmängden.

GRÄV. Motsvarande utgrävningar där allmänheten får delta arrangeras regelbundet, och är oftast mycket populära.
Den som vill delta i en arkeologisk utgrävning och bekanta sig med utgrävningstekniken i praktiken kan vända sig till Medborgarinstitutet.
I samband med kursen Stenåldersmysterier i Borgå gör deltagarna utgrävningar i det som beskrivs som en "fyndrik 6 000 år gammal stenåldersboplats i Borgå.".
Kursen blev redan fullsatt, men på grund av det stora intresset gjorde man plats för ytterligare tio deltagare.
Kursen äger rum under våren och sommaren och inleds med en öppen avgiftsfri föreläsning om arkeologiska fältarbeten. Själva utgrävningarna äger rum under tre dagar, mellan den 15 och 17 juni.
Det krävs ingen förhandskunskap om arkeologi, och all grävningsutrustning finns tillhanda på utgrävningsplatsen. Grävplatsen är hemlig och meddelas senare. Barn under 14 år kan delta endast i sällskap av en myndig person.
Man får mest ut av kursen genom att delta alla dagar, men det är också möjligt att vara med bara en dag för att få en uppfattning om de arkeologiska fynden och grävningarna.
Borgå MI uppger att man planerar en parallellkurs, och att det därför kan löna sig att ta en plats i kön.