Dyrt för samhället stå utan skolpsykologer

Vi behöver nu åtgärder för att locka skolpsykologer till alla delar av landet. Ingen vinner på att man inte får det stöd och den hjälp man behöver i tid.

På flera håll speciellt i Svenskfinland är utmaningarna stora med att rekrytera skolpsykologer. Flera kommuner försöker på många sätt locka dessa till sig, men stöter på problem vid rekryteringen. Det leder oftast till det att man blir tvungen till nödlösningar, som tillfälliga köpta tjänster, för att trygga tillräckliga tjänster på svenska.
Situationen är inte hållbar. Vi har alltför ofta fått läsa om psykisk ohälsa bland barn och unga. Ju tidigare och fortare man kan erbjuda stöd och hjälp desto bättre är det för individen. Likaså påverkar det samhället positivt, ifall barn och unga får stöd och hjälp i tid.
Jobbet som skolpsykolog är krävande och det är inte ovanligt att skolpsykologen får jobba ensam med ansvar för hundratals elever. Det krävs mycket ork och kraft att klara det.
Det tidiga stödet och ingripandet är allt viktigare. Därför är det viktigt att skolpsykologtjänsterna är lättillgängliga. Vi behöver nu åtgärder för att locka skolpsykologer till alla delar av landet. Ingen vinner på att man inte får det stöd och den hjälp man behöver i tid.
I regeringsprogrammet finns formulerat att man i enlighet med barnstrategin ska stärka de olika stödformerna som finns i samband med småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Det är bra att detta nämns. Jag hoppas att man nu även granskar hur man kunde åtgärda bristen på skolpsykologer. Det är avgörande om vi vill att Finland ska bli världens barnvänligaste land.
Vi måste lösa problematiken nu. Att få hjälp tidigt är viktigt eftersom man på det sättet kan undvika utmaningar senare i livet. Avsaknaden av skolpsykologer blir dyrt för samhället och skapar onödigt lidande för barn och ungdomar och deras familjer som är berättigade till hjälp.

Henrik Wickström,

vice ordförande, SFP

ANDRA LÄSER