Skolnätsbeslut skjuts fram

Ekonomiska utsikter och leasingalternativ ska utredas först.

SKOLA I FAROZONEN. Isnäs skola dras in enligt bildningsnämndens förslag.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
11.04.2016 13:43 UPPDATERAD 11.04.2016 13:45
Stadsstyrelsen i Lovisa kommer att få ta ställning till framtidens skolnät först den 2 maj, och inte 18 april som man först planerade. Det är stadsdirektör Olavi Kaleva som ska ge förslaget till stadsstyrelsen.
– Innan jag kan ge det vill jag få klarhet i några detaljer, säger Kaleva. Det gäller närmast de ekonomiska utsikterna för de kommande budgetåren där man beaktar även vårdreformlösningarnas inverkan på stadens ekonomi och dessutom leasingalternativet beträffande finansieringen av nya byggnader.
Bildningsnämnden röstade 5–0 för ett förslag där alla byskolor, utom de i Isnäs och den i Teutjärvi, skulle bevaras. Fem nämndemedlemmar lade ner sin röst i den sista och avgörande omröstningen.
Stadsfullmäktige i Lovisa tar det slutliga beslutet den 25 maj.

ANDRA LÄSER