De stupades dag uppmärksammas

De stupades dag är en vedertagen flaggningsdag som firas årligen den tredje söndagen i maj.

De stupades dag firas på många håll i landet.
18.05.2023 09:57
Dagen firas till minnet av de stupade i Finlands krig och under fredsbevaringsuppdrag.
De stupades dag den 21 maj uppmärksammas i Lovisa med kransnedläggningar vid hjältegravarna samt med gudstjänster på följande sätt:
På Lovisa nya begravningsplats börjar uppvaktningen klockan 9.30. Musikinstitutets elever medverkar. Tvåspråkig gudstjänst i kapellet klockan 10.

ANDRA LÄSER