Helén Kurri: När inget spelar någon roll

Under den senaste tiden har ÖN uppmärksammat problemen med bråkiga ungdomar i ett par Borgåskolor och i biblioteket i Sibbo. Behöver värstingarna hot om straff eller hopp om en framtid?

Oroligheterna i ett par Borgåskolor och i Sibbo bibliotek väcker frågan hur dåligt en del unga egentligen mår.
LedareHelen Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
12.04.2023 14:18 UPPDATERAD 13.04.2023 08:05
I biblioteket i Sibbo har en grupp ungdomar betett sig så illa att biblioteket tvingats ta in vakter och begränsa öppettiderna. I Strömborgska skolan sägs våld, stöld, hot, alkohol, droger inte vara ovanliga i årskurserna 7–9, och även i Lyceiparkens skola är det mycket oroligt.
Det som många nu efterlyser är strängare och tydligare regler samt grövre sanktioner mot bråkstakarna. I verktygsbacken finns en rad väl beprövade straffmetoder. Man kan köra ut eleven från klassrummet, ha kvarsittning, stänga av hen från skolan, installera övervakningskameror, låta vakter patrullera i lokalerna, anmäla barnet till barnskydd och polis.
Somliga upplever artiklarna som överdrivna, och menar att det är endast är ett fåtal unga som härjar. Så är det, men små grupper kan ha stor påverkan på övrigas trivsel. 

ANDRA LÄSER