Östnyland trycks av Sanoma

Från och med tisdag trycks den här tidningen av Sanomapaino i Mårtensdal, Vanda.

NYTT TRYCK. Tisdagens Östnyland kommer från Sanomas tryckeri i Vanda.
KSF Media har ingått ett nytt tryckavtal med Sanoma i och med att det egna tryckeriet läggs ned som en följd av nyligen avslutade samarbetsförhandlingar.
– Orsakerna till att vi inleder det här samarbetet är både ekonomiska och strategiska, säger KSF Medias vd Jens Berg.
Att upprätthålla ett eget tryckeri är dyrt, speciellt i och med att vi borde göra stora investeringar för att modernisera utrustningen, påpekar han. Att samarbeta med en annan aktör är betydligt billigare. Ett samarbete med Sanoma är dessutom strategiskt vettigt med tanke på distributionen.
För läsare och annonsörer betyder det nya avtalet bland annat bättre tryckkvalitet, möjlighet till fler instick i samma tidning samt en senarelagd trycktidtabell, vilket gör det möjligt att ha med sena nyheter i följande dags tidning.
Som marknadsledande tidningstryckeri har vi satsat mycket på att utveckla verksamheten.
– För läsarna innebär det här snarast en kvalitetsförbättring. Vi har haft en synnerligen kunnig personal i det egna tryckeriet, men de har jobbat med hopplöst gamla maskiner. Sanomas maskinpark är betydligt modernare och slutresultatet syns därför i bättre tryck, säger Berg.
Sanomapainos vd Ismo Vuoksio är förstås glad över samarbetet med KSF Media.
– Som marknadsledande tidningstryckeri har vi satsat mycket på att utveckla verksamheten. Vårt mål är att servera kunderna en pålitlig och högklassig service och att vara en intressant samarbetspartner även med tanke på framtidens behov.
Först flyttar tryckningen av vardags-HBL och Östnyland till Sanomapaino, efter årsskiftet börjar även Västra Nyland och Hangötidningen tryckas av Sanoma, liksom veckoslutets HBL.
Ett tjugotal anställda som arbetat på KSF Medias eget tryckeri har sagts upp och tryckeriet monteras ned stegvis. Distributionsavdelningen blir kvar i KSF Medias egen regi och flyttar till Mannerheimvägen 18 i Helsingfors. KSF MEDIA
ANDRA LÄSER