På sommaren öppnas trädgårdarna i Lovisa igen

Sommaren närmar sig, och med sommaren kommer också evenemanget Lovisa öppna trädgårdar.

Trädgården Garduelis i Lovisa Garnison.
09.04.2023 08:59
Portarna till Lovisa trädgårdar öppnas veckoslutet före midsommar, lördagen den 17.6 och söndagen den 18.6. Evenemanget fortsätter i början av juli, söndagen den 9.7, då också bostadsmässan i Lovisa pågår.
I evenemanget deltar tjugo trädgårdar. Av trädgårdarna är elva stycken belägna i Lovisa centrum, två i Pernå, två i Sarvsalö och två i Skinnarby.
Enstaka trädgårdar har öppet i Tessjö, i Strömfors bruk och i Virby. Hemträdgårdarna i Lovisa erbjuder en möjlighet att umgås med andra trädgårdsodlare. I en del trädgårdar bjuds det på kaffe, förfriskningar och tilltugg. Dessutom finns det möjlighet att köpa plantor och annan rekvisita som anknyter till trädgård och inredning.

ANDRA LÄSER