Tolkis skola kan bli Eklöfska skolan

Namnbytet motiveras med större upptagningsområde. Fler skolor i Borgå kanske byter namn i framtiden.

Ännu ett år finns Tolkis skola i baracker. När den nya skolan är klar för inflyttning heter den kanske Eklöfska skolan. Arkivbild.
19.10.2018 16:43 UPPDATERAD 19.10.2018 16:59
Eklöfska skolan är det namnförslag som fått mest röster, och är det alternativ som bildningsnämndens svenska sektion föreslås godkänna på sitt möte på tisdag. Det är bra med ett nytt namn när området som eleverna kommer ifrån blir större, sägs det i beredningen. Men redan nu har skolan haft elever från bland annat Svartså och Emsalö.
Namnet på den nya skolan i Tolkis har diskuterats i olika forum. Eleverna kom med 37 olika förslag, och utav dessa valde Tolkis och Gammelbackas skolas personal ett antal alternativ som behandlades av bägge skolornas elevråd. Så fick man fram tre alternativ, som allmänheten kunde ta ställning till via Team Borgå-appen.
Eklöfska skolan fick mest understöd, följt av förslaget Tallbackens skola. I möjligheten att ge öppna svar fick även nuvarande namnet Tolkis skola stöd.

Nytt namn också för andra skolor

Flera av Borgås skolor har namn efter den geografiska plats där de finns, speciellt byskolorna. Vårberga skola, som har ett elevupptagningsområde som sträcker sig till bland annat Vessö, Bjurböle och Kråkö, har också ett namn med geografisk anknytning.
Det kan vara motiverat att ta ställning till skolans namn, därför föreslås nu en utredning av alternativ till namn på de svenska skolorna i Borgå.

Vem var Eklöf?

Namnet Eklöf syftar på affärsmannen och kommerserådet August Eklöf som haft ett inflytande på såväl Gammelbacka som Tolkis. Bland annat grundade Eklöf en ny ångsåg på Gammelbacka gårds marker i Haikoviken utanför Borgå, men sågindustrin blev snabbt det huvudsakliga verksamhetsfältet och Eklöf grundade den första cellulosafabriken i Tolkis.
Eklöf har även haft inflytande på hela Borgå. Bland annat skänkte han medel till ett barnhem och en sjukstuga i landskommunen, var med om att grunda Borgå museum i stadens gamla rådhus och hörde också till grundarna och finansiärerna av Borgå folkhögskola, den första i Finland.

ANDRA LÄSER