Stigande priser tvingar staden att se över vissa kostnader – skolorna kan bli kallare om kvällarna

Kallare skolor kvällstid är en möjlig konsekvens av den dyrare energin. Men de allt dyrare råvarorna ska inte påverka skolmatens kvalitet, är löftet från Borgå stad.

Stigande kostnader påverkar också städer och kommuner.
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
17.08.2022 06:34
Dyrare energi i kombination med galopperade inflation känns också av inom Borgå stad. Staden står nu inför ett läge där råvaror blir dyrare i stadens kök, samtidigt som stigande energipriser gör det dyrare att hålla skolor och daghem varma.