På onsdag drar förhandsröstningen i gång – här kan du rösta i Lovisa, Borgå och Sibbo

På onsdag går startskottet för förhandsröstningen inför årets riksdagsval, och i östra Nyland går det att rösta i matbutiker, bibliotek och bussar.

Riksdagsvalets förhandsröstning får sin början 22 mars.
21.03.2023 14:05
Valdagen för riksdagsvalet är 2 april, men innan dess går det också bra att förhandsrösta. I år sker förhandsröstningen 22–28 mars. 
Samtidigt arrangeras också hemmaröstningen, till vilken man ska anmäla sig senast 21 mars klockan 16. En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att hen inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hemkommun. Under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll rösta i samband med hemmaröstningen.
Var och en kan rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. Väljaren måste styrka sin identitet med ett identitetsbevis med foto.
I Lovisa är det möjligt att rösta i Kylis Strömfors kyrkby, Pernå närbibliotek, Liljendal närbibliotek, Agricolamuseet i Forsby och kundservicekontoret Lovinfo i Lovisa centrum. Det finns också en röstningsbuss.
I Borgå går det att förhandsrösta i köpcentret Lundi, K-Supermarket Tarmola, S-market Näse, Gammelbacka allaktivitetshus, huvudbiblioteket, servicekontoret Kompassen och Kantelehuset. Det finns också en ambulerande valbuss.
I Sibbo sker förhandsröstningen i Nickby huvudbibliotek och i Söderkulla bibliotek. Ambulerande förhandsröstning ordnas i bland annat Gesterby och Kalkstrand.
Mer information om de olika röstningsställenas öppettider finns på Lovisas, Borgås respektive Sibbos webbplatser.
På själva valdagen får man rösta endast i den vallokal som anges på den anmälan om rösträtt som skickats per post.

ANDRA LÄSER