Efter nästan 80 år - skolmaten är alltid lika aktuell

Mitt under pågående krig, år 1943, stiftades lagen om avgiftsfria skolmåltider. Finland var en föregångare som det första landet i världen där det infördes gratis lunch i skolorna.

Med tanke på skollunchens långa historia, och betydelse för folkhälsan, känns diskussionen kring maten ibland orättvis. Gratis skollunch är fortfarande, efter nästan åttio år, något unikt och inte alls en självklarhet i andra länder.