Många hygienproblem på klassisk restaurangbåt i Borgå å

Avloppsvatten rinner in via golvbrunnarna under regnväder, personalen saknar toaletter och omklädningsrum och det finns konstruktionsfel i köken. Restaurangbåten Glückauf vid Borgå å fyller inte miljöhälsovårdens krav.

Hälsoinspektörerna har hittat många brister hos restaurangbåten Glückauf.