Vägar utan fast bosättning får inte längre bidrag i Borgå

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå har godkänt preciserade kriterier för de vägklasser som träder i kraft efter årsskiftet.

Staden beviljar inte längre bidrag till enskilda vägar längs vilka det inte finns fast bosättning.
Östnyland
21.09.2022 09:51 UPPDATERAD 21.09.2022 18:02
Staden beviljar inte längre bidrag till enskilda vägar längs vilka det inte finns fast bosättning. Vägarna i klass I får 100 procent underhållsbidrag och klass II får 70 procent. Om vägen har beläggning minskas bidraget med 10 procent.
Borgå stad beviljar varje år bidrag till cirka 220 väglag.
För vägar i klass I måste det finnas fast bosättning längs vägen och vägen ska vara en genomfartsväg eller betydande för vägnätet eller användningen av vägen ska vara exceptionell.
Kommuntekniken kommer att komma ut med närmare information om de nya kriterierna under hösten.