Förslag: Förbättra Virvik som rekreationsområde

Emilia Mattson och Malin Lönnroth har lämnat in en fullmäktigemotion om att bland annat förbättra naturvägar i Virvik. Målet är att utveckla Virvik till Borgås bästa frilufts- och rekreationsområde.

Duon vill ta fram Borgås bortglömda pärla Virvik och skapa en fin plats för Borgåbor och intresserade turister. Det har pågått många utvecklingsprojekt men Mattson och Lönnroth vill förbättra området så att det blir ännu mer lockande.

De önskar bland annat att det byggs eldstäder där man kan ha matpaus, vindskydd så att man kan övernatta utan att tältet flyger i väg och spångar, eftersom vandringsleden är lerig och sank på många ställen.

Notisen är skriven av ÖN:s prao-elev Seif Abdi.

ANDRA LÄSER