Seniorernas service mer aktuell

Finland åldras och seniorernas service blir mer aktuell.

28.03.2017 05:55
Vårdreformen oroar oss alla, både pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Många föreningar gör ett viktigt jobb inom social- och hälsovårdssektorn. Nu är man bekymrad över att den lokala finansieringen som kommunernas social- och hälsovårdsnämnder beviljat försvinner i samband med Sipiläs regerings vårdreform. Man undrar också vilka sociala tjänster kommer att finnas nära oss i framtiden. Har pensionärer och personer med funktionsnedsättning möjlighet att välja var de bor och hurdana stödtjänster de behöver, eller gör landskapen besluten för dem? Finland åldras och seniorernas service blir mer aktuell. Det är viktigt att få beslutfattare, som vill jobba för, och känner till frågor, som är av stor betydelse för oss pensionärer.

Ella Björkman

föreningsaktiv pensionär, Borgå

ANDRA LÄSER